Energetikai Szakreferens szolgáltatás

Kinek ajánljuk szolgáltatásunkat?

 Energetikai szakreferens igénybevételére jelenleg az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

  1. 400 000 kWh villamos energiát,
  2. 100 000 m3 földgázt vagy
  3. 3 400 GJ hőmennyiséget.

Szolltatásunkat energiafogyasztásuktól függetlenül mindazoknak ajánljuk, akik elkötelezettek energiahatékonyságuk jobbításában egyben egy fenntartható fejlődést biztosító, környezettudatosabb energiapolitika kialakításában.

Az energetikai szakreferensi szolgáltatás – mint az energiamenedzsment része - célja

Szolgáltatásunk célja, hogy folyamatosan figyelemmel kísérve a vállalkozás energiafelhasználását valamint annak változásait, az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását, javítsuk a megbízó vállalat energiahatékonyságát, csökkentsük fajlagos energiaköltségeit.

Vállalatunk célja, hogy két éven belül az ágazati szektorá 10 legjobb energiamenedzsment szolgáltatói között tartsanak bennünket számon. Ezt a sikert kizárólag ügyfeleink elismerésével érhetjük el.

1. Az energiamenedzsment szolgáltatásunk elemei

Energetikai szakreferensi szolgáltatásunk négy  pilléren  áll, mely  tevékenységeinkért teljes  felelősséget vállalunk.

 1.1 Közműaudit

Energetikai mérnökökből álló szakértői csapatunk megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkezik a közüzemi szerződések és számlák felülvizsgálatára, a hibás számlázási tételek felderítésére, költségcsökkentési lehetőségek feltárására.

A közmű audit során cégünk szakmaspecifikus szakértői felülvizsgálják a Megbízónk által átadott 2 éves időtartamra szóló közüzemi (villamos energia, gáz, víz, távhő) számlákat és a hozzájuk kapcsolódó közüzemi szerződéseket. A felülvizsgálat során felderítjük az esetleges számlázási hibákat, és megbízás alapján lebonyolítjuk a Megbízónk és a szolgáltató között a tévesen kiszámlázott energiadíjak visszautalásával kapcsolatos ügyintézést. A közműaudit alapján javaslatokat adunk a Megrendelő számára a megnevezett szerződéses tételek módosítására, és annak elfogadása esetén előkészítjük a közüzemi szerződések módosítását.

1.2 Folyamatos energetikai monitoring

1.2.1 Energetikai szakreferensi alapszolgáltatás (BASISCHECK)

Cégünk alapszolgáltatásként az alábbi energetikai felügyeleti szolgáltatást nyújtja ügyfeleinek a megrendelőtől a kapott közműszámlaadatok alapján (mint megrendelői adatszolgáltatás). Havonta    telephelyenként    és    energiatípusonként    rögzítjük a közműszámlák    adatait    energetikai nyilvántartásunkba. Számítjuk és ellenőrizzük az energiaadatok fajlagos értékét (kWh/HUF, m3/MJ, MJ/HUF)  Javaslatot teszünk a mérés/leolvasás változtatására, kialakítására, ahol ez lehetséges. Összevetjük a 2016. év bázisadatával, jelezzük, ha az eltérés figyelemre méltó. Megrendelővel  együtt  kialakított  ETM  mutatók  alapján  számítjuk  és  ellenőrizzük  az  adott  telephely energiahatékonyságát. Az adatokat grafikus formában megjelenítjük és havonta riportáljuk. Esetenként fogyasztási helyek személyes ellenőrzését elvégezzük, jegyzőkönyv készítése mellett; Esetenként fogyasztási helyeken egyedi méréseket végzünk, elemzés és javaslattétel céljából Összefoglaló éves jelentést készítünk ügyfelünk számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet megbízónk május 31-ig honlapján közzétehet. Felügyeljük az energiahatékonysági jogszabályi környezet alakulását, az esetleges változásokról megbízónkat elektronikusan értesítjük.

1.2.2 Monitoring szolgáltatás

Cégünk monitoring szolgáltatásként a beérkező számlák feldolgozása alapján részletes energetikai felügyeleti szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, melyhez alapadatokat az energiaszolgáltatók mérőeszközei szolgáltatnak.. A folyamatos energetikai monitoringgal elkerülhetőek a szolgáltatók által ajánlott előnytelen szerződéses feltételek megkötése, a szerződés módosítások határidőből történő kicsúszása, a fogyasztási szokások megváltozása miatt olyan többletköltségek kifizetése, amelyek egy szakértelemmel megválasztott szerződés módosítással megtakaríthatók.

A monitoring szolgáltatásunk keretein belül partnereink a következő szolgáltatásainkat vehetik igénybe

Energiamenedzsment célszoftveren keresztül betekintést nyerhet és folyamatosan figyelemmel követheti az energiafogyasztásuk aktuális változását interneten keresztül. A villamos fogyasztási adatokat - negyedórás villamos terhelések figyelembevételével – havonta kiértékeljük. A kiértékelés és a villamos szolgáltatóval kötött szerződés alapján adunk javaslatot az esetleges szerződés módosítására (RHD) vagy fázisjavítók alkalmazására. Kiépített távfelügyeleti rendszerek esetén felügyeljük a távleolvasott fogyasztás méréseket, minden hónapban elemezzük, rendszerezzük, tároljuk a lekérdezett adatokat, szükség esetén módosítási javaslatokat teszünk. Negyedévente felügyeljük az alapadatként meghatározott energiahatékonysági mutatók változását, a vállalati energiahatékonysági tervek megvalósulását. Részt veszünk megbízónk energiapolitikájának folyamatos jobbításában. Energiafogyasztókkal kapcsolatos kérdésekben szakmai támogatást adunk az ingatlanüzemeltető munkatársaknak (tervvéleményezés, szakmai iránymutatás, előzetes beruházás-elemzés)