Kötelező almérés

Az Energiahatékonysági Törvény (2015./LVII. tv.) 2016. decemberi módosítása – az energetikai szakreferens alkalmazása mellett – almérő rendszer üzemeltetésére is kötelezi a nagyobb fogyasztású cégeket

A kötelezettséget eredményező határértékeket durva közelítéssel úgy tehetjük egyszerűen érthetővé, hogy: mindazok, akiknek nettó egy millió forint felett van a havi villanyszámlája vagy földgázszámlája.

Új mérőrendszer létesítése, vagy meglévő módosítása előtt mindenképp javaslunk egy szakmai konzultációt a minél gazdaságosabb és minél gyorsabban megtérülő megoldás létrehozása érdekében.

KÉRJE SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓNKAT ELÉRHETŐSÉGEINKEN!

MI LEHET A KONKRÉT HASZNA AZ ALMÉRŐ-RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉNEK?

Sokáig kellett várni a törvényben előrevetített MEKH szabályozó rendeletére, mely a mérőrendszer kötelező műszaki részleteit hivatott behatárolni. Ez a rendelet végül 2020. január 16-án megjelent, ám továbbra is sok kérdés maradt nyitva.

A mérőrendszerek létesítésének határidőit nem sikerült definitíven megadni, és a nem-teljesítés esetén alkalmazásra kerülő egyértelmű szankciók is hiányoznak. Ezzel együtt a kötelezettek köre – általánosítással – a következők szerint alakul az általánosan az adott telephelyeken használt berendezések névleges teljesítménye alapján:
– 2021. évtől (tekintsük ezt január 1.-nek) : ipari termelő nagyvállalatok, nagyobb irodaházak, hipermarketek, logisztikai központok, TAO kedvezményes beruházások
– 2022. évtől: ipari termelő KKV, közepes irodaházak, szupermarketek
Az almérésről szóló törvény és a szabályozó rendelet érintettjei különböző feladatokkal, informáltsággal és felelősséggel bírnak a saját pozíciójukban.

A kötelezett cégek tulajdonosai – sok esetben külföldiek – többnyire információ-hiányban vannak. Akik viszont tudnak a dologról, határozottan utasítják a terület felelőseit a beruházás mielőbbi elindítására. Sajnos ez utóbbi csoport – a mi nem reprezentatív felmérésünk alapján – mindössze 15-20%-ot tesz ki.

MIÉRT CÉLSZERŰ GYORSAN LÉPNI A TÉMÁBAN?

Az ügyvezetőnek – aki a külföldi tulajdonú cégeknél is jellemzően magyar – a törvényességet kell(ene) felügyelnie. Sajnos, a tapasztalatunk szerint ez nem mindig elég a projekt elindításához. Innen is felhívjuk a hezitálók figyelmét, hogy találkoztunk olyan ügyvezetővel, aki pont emiatt meg kellett váljon a pozíciójától.

Annyira nem volt az almérés prioritás, hogy az energetikusok javaslatait többször is lesöpörték a korábbi évek során. Most – a kötelezőség miatt – ezt immár nem lehet megtenni. Viszont így asztalra kerülnek a megtakarítási lehetőségek is, és elhangzik a bűvös mondat: „Erről miért nem szóltál korábban?”

Az érintett cégek szakreferensei erős katalizációs tevékenységet fejthetnek ki a végrehajtás előmozdításáért. Azonban ők csak javaslatokat tehetnek a helyi energetikáért felelős munkatársakkal együtt. Ésszerű javaslatok alapján néhány – a kötelezőn felüli – mérőpont kiépítésével gyorsan megtérülővé lehetne tenni a beruházást. Sajnos rengeteg cégnél olyan szakreferens-szolgáltató van, amelynek több száz ügyfele van néhány „hús-vér” jogosult szakreferens kollégával a háttérben. Ők ritkán ütik a megbízójuk asztalát az ügy érdekében. Itt kell megjegyezzük, hogy a törvény a szakreferens feladatkörébe utalja az almérők adatainak figyelését. Az előbb említett szolgáltatók ezt – többek közt a rendkívül nyomott áron történt vállalásuk miatt is – nyilván képtelenek lesznek megtenni. Ez a munka nem tűnik algoritmizálhatónak, tehát a szakreferens élőmunkáját igényli. Több cég gondolkodik emiatt a szakreferens szerződésüknek természetes személyre történő váltásában. Tehát ez egy új lehetőség a korábban megbízás nélkül maradt kollégák számára. A korrekt megbízók és szakreferensek nyilván egy magasabb megbízási díjban fognak megegyezni a megnövekedett feladatmennyiség következtében.

Az elemzések nyomán intézkedések születhetnek az energiaköltség csökkenését eredményezve. Tehát a szakreferensi díj emelkedése valójában a megbízó cég költségeinek csökkenését eredményezi. Egyúttal a szakreferens számára jelentős reputáció emelkedéssel jár.

MI LEHET A KONKRÉT HASZNA AZ ALMÉRŐ-RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉNEK?

A fogyasztások közvetlen (akár „in-time”) kontrollja közvetett információkat adhat a munkafolyamatok állapotáról, így az egyes részterületek energiaszükségletei csökkenthetőek a felesleges fogyasztások kiiktatásával, illetve jobb munkaszervezéssel.

– Az egyes elektromos eszközök állapotjelzője is lehet azok fogyasztási szintje, így a karbantartás tervezhetővé válik, valamint jelentősen csökkenthető a meghibásodások miatti leállás, vagy a gyártott selejtek száma. Sőt egy lakossági szolgáltató esetében pl. az ügyfélszolgálat létszáma is csökkenthető, ugyanis jelentősen csökkenhet a hibabejelentések száma.

– A monitoring rendszerek piacán eltöltött több, mint egy évtizedes általános tapasztalatunk az, hogy ezek a beruházások átlagosan másfél év alatt megtérülnek.

KÉRJE SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓNKAT ELÉRHETŐSÉGEINKEN!

MIÉRT CÉLSZERŰ GYORSAN LÉPNI A TÉMÁBAN?

Azt állítjuk, hogy a kötelezett cégek vezetőinek azonnal cselekedniük kell. A helyzet ugyanis súlyos. Van kb. 4700 kötelezett cég. Ezen cégeknek van kb. 15 ezer telephelye nagyjából 40 ezer épülettel. Egy épület almérő-rendszerének felszerelése átlagosan két ember egy munkanapját foglalja le. Ez 100 ezer munkanap. Ma Magyarországon mintegy 15 almérő rendszerek telepítésével foglalkozó cégnél összesen kb. 60 hadra fogható szerelő létezik. Tehát – a szabadságokat is figyelembe véve, évi 220 munkanappal számolva – ez a feladat csak kb 6 év alatt teljesíthető.

– Most még pénzbőségben vannak az energiaszolgáltató és telekommunikációs cégek, akik szívesen akár finanszíroznák is ezen beruházást az ügyfeleik számára.

KÉRJE SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓNKAT ELÉRHETŐSÉGEINKEN!