TAO elő- és utó-audit

  • a tervezett beruházással vagy felújítással érintett műszaki rendszert előzetesen energetikai felmérjük és a tervezett korszerűsítési programmal elérhető energiamegtakarítást megbecsüljük, az eredményekről írásban tájékoztatjuk az ügyfelünket

  • összehasonlításokat végzünk egy alternatív, kevésbé energiahatékony korszerűsítési program energiahatékonysági mutatóinak vizsgálatával (elő-audit)
  • az üzembe helyezését követően a 2015. évi LVII. törvény és a 122/2015 (V.26.) Korm.rendelet szerinti beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai utó-auditot végzünk el
  • az energetikai elő-, és utó-audit eredményeit az ügyfelünk nevében a MEKH-nál regisztráljuk
  • a 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolást kiállítjuk